blank

Proiectul ”Diversificarea producției firmei AB GROUP CERAMICS SRL prin fabricarea de noi produse”

Cod SMIS: 136462

Despre proiect

Scopul proiectului: creșterea competitivității firmei beneficiare prin extinderea activității și diversificarea gamei de produse realizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Diversificarea gamei de produse realizate de firmă prin introducerea, în procesul de fabricație, a două game noi de produse (sisteme de ventilație cu tiraj natural și cu tiraj forțat), ca urmare a implementării unei linii tehnologice noi, cu grad ridicat de automatizare.

2. Consolidarea capacității globale de producție și creșterea productivității muncii prin asigurarea unei echipe optime de angajați, realizând creșterea, cu 3 persoane, a echipei de angajați.

3. Promovarea și consolidarea imaginii firmei pe piața internă și externă prin certificarea (agrementarea) unui tip de produs (tubulatura de ventilație din inox), certificarea sistemelor de management (conform ISO 9001, 14001) și participarea la un târg internațional în domeniul sistemelor de ventilație.

Rezultatele directe obținute prin implementarea proiectului constau în:
1. O linie tehnologica nouă, completă și modernă, pusă în funcțiune, formată dintr-un număr total de 15 echipamente și dotări (inclusiv active necorporale), care permit obținerea produselor noi propuse (sisteme de ventilație). Echipamentele și dotările care compun această linie și determină dezvoltarea bazei tehnico-materiale a firmei sunt: linie automată producție tuburi ventilație (1 buc), mașină de flanșat tuburi (2 buc), mașină de tăiat (1 buc), mașină flanșat coturi (1 buc), mașină bordurat și flanșat coliere (1 buc), mașină hidraulică de făcut piesa T (1 buc), instalație sudare transversala (1 buc), abkant hidraulic cu CNC (1 buc), echipament de ambalat (1 buc), sistem de iluminat cu LED (1 buc), ușă industrială automată (2 buc), motostivuitor (1 buc), pachet software optimizare producție (1 buc).
2. Crearea a 3 locuri de munca noi, inclusiv pentru persoane din categoria persoanelor defavorizate.
3. Agrementarea unui tip de produs obținut (tubulatura de ventilație din inox) dar și a sistemelor de management implementate (al calității - conform ISO 9001 și al mediului - conform ISO 14001) și participarea, in calitate de expozant, la 1 târg internațional de specialitate.

Impactul generat de investiție la nivel local și regional a constat în:
- diversificarea ofertei de produse industriale obținute pe plan local (prin introducerea de noi categorii de produse obținute: sisteme de ventilație)
- crearea a 3 locuri de muncă noi (inclusiv pentru persoane din categoriile defavorizate).

Data de începere a proiectului: 06.01.2020

Perioada de implementare efectivă a proiectului: 29.09.2021 – 30.04.2023.

Locația de implementare: punctul de lucru al firmei din Orașul Comănești, Str. Combinatului, nr. 94, Județul Bacău.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.424.887,14 lei, din care asistența financiară nerambursabilă s-a ridicat la 2.643.416,07 lei (2.246.903,68 lei provenind din FEDR și 396.512,39 lei din bugetul național).

Beneficiar

Beneficiar: SC AB GROUP CERAMICS SRL

Cod SMIS: 136462

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.